Usein kysyttyä

Miten hermostotestaus eroaa muista persoonallisuustesteistä?  

Sensomotorisessa hermostotestauksessa ei ole kysymyslomakkeita, emmekä kysy keneltäkään kysymyksiä, emmekä mielipidettä siitä millaisia kukin haluaisi olla. Testaus toteutetaan testattavan kehoa hyödyntäen, normaali arkivaatteissa. Testauksessa aktivoidaan aivojen tiettyjä osia ja näin kysytään keholta, millaisia synnynnäisiä hermostollisia vahvuuksia yksilöllä on. Metodi soveltaa toiminnallista neurotiedettä. 

Kuinka kauan hermostotestaus kestää? 

Hermostotestaus ei itsessään kestä kauaa mutta tulosten läpikäynti riippuu yksilöstä ja siitä miten tarkasti tulokset halutaan käydä läpi. Yksilövalmennuksessa hermostotestaukseen ja tuloksen läpikäyntiin varataan aikaa puolesta tunnista jopa 1,5 tuntiin. Hyvät tyypit valmennuksessa tulosten läpikäynti on osa valmennuksen sisältöä. 

Sattuuko hermostotestaus? 

Sensomotorinen hermostotestaus ei satu lainkaan ja on kovin kevyt tehdä. Kehoon ei laiteta mitään antureita vaan asiakas itse tekee kevyitä pieniä liikkeitä tai testaaja liikkuu tai liikuttaa jotain testattavan lähellä. Testaus voidaan tehdä farkut jalassa tai jakkupuvussa.

Entäs jos saan huonon tuloksen?

Sensomotorisessa hermostotestauksessa et voi saada huonoa tulosta, kaikki 16 eri hermostotyyppiä ovat hyviä tyyppejä. Me autamme sinua löytämään sinun parhaat puolesi eli sen sinun oman luontaisen tavan toimia, reagoida ja olla. Valmennuksessamme sparraamme jokaisen yksilönä kohti työyhteisön/tiimin tavoitteita. Näin saamme toimivan työyhteisön jossa yksilöt loistavat erilaisuudella! 

Mihin hermostosta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää?

Hermostotestauksella saadaan selville hermostotyyppi, joka kertoo, millainen ihminen on parhaimmillaan ja millaiset asiat häntä motivoivat.  

Hermostotestaustuloksen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat itsensä kehittämisessä niin henkisesti kuin fyysisesti. 

Työyhteisössä testauksen kautta opitaan taitoa ja kykyä ymmärtää erilaisuutta. “Miksi me ihmiset olemme erilaisia, miksi toinen ajattelee ja toimii tietyllä tavalla?”  Ymmärrys erilaisuudesta on menestyvän johtajan keskeinen ominaisuus. 

Mitkä motivaatiotekijät?

Meillä jokaisella on kaksi kehon tiedostamatonta vaikutinta eli kansankielellä 

motivaatiotekijää jotka itseasiassa aktivoituvat ennen meidän hermostoa. Nämä yksilölliset vaikuttimet määrittää mistä yksilö motivoituu.

Motivaatiotekijöillä on iso vaikutus kuka innostuu ja mistä. Kaikille voittaminen ja haasteet eivät ole paras mahdollinen motivaatiokeino. 

Hyvien tyyppien toisessa valmennuksessa perehdymme jokaisen motivaatiotekijöihin tarkemmin ja opitaan miten ne saadaan hyödynnettyä ja käyttöön jokaiselta työyhteisössä. 

Mikä ihmeen varjo?

Valmentajamme puhuvat varjosta, sillä tarkoitetaan sitä tilaa kun ihminen ei ole parhaimmillaan, kun ei olekaan se hyvä tyyppi. Sekin on normaalia ja on tärkeää oppia tunnistamaan ne piirteet itsestään. 

Hermostotestaus antaa tiedon siitä miten hyvä tyyppi olet luontaisesti ja mitä vahvuuksia sinulla on. 

Varjo on kaiken tämän vastakohta, ikään kuin väsymys ja stressi versio sinusta. Jokainen tunnistaa varmasti itsestään sen, ja on hyvä oppia myös se puoli itsestään. Varjomaailmaan pääset tutustumaan valmennuksen kolmannessa osassa.

Mikä on sensomotorinen valmentaja?

Sensomotorinen valmentaja on valmentaja liikunnan ja urheilun parissa. Sensomotoriikan kanssa pystyn tulla mihin tahansa lajiin ja auttaa sinua eteenpäin sekä lajia kunnioittaen, että oman hermostosi pyytämällä tavalla. 

Sensomotorinen valmentaja toimii myös primitiivirefleksien asiantuntijana. Tällöin työn alla voi olla motoriikan ja kehon haasteet, tunteiden säätely, oppimis-, keskittymis- tai käytös haaste. 

Sensomotorinen valmentaja ymmärtää ihmisen hermoston ja sitä kautta persoonallisuuksien erot ja mm. luennoi erilaisuudesta sekä tekee hermostotestauksia ihmisen kehosta. 

Tietotaitoni olen kerryttänyt useasta lähteestä hierojakoulusta anatomia, useasta valmentaja koulutuksesta fysiikka opit sekä koulutukseni hermostoon pohjautuu Ranskalaiseen ActionTypes konseptiin. Paljon tarttui mukaani myös omalta urheilu-uralta elinsiirtourheilijana vuosilta 2012-2018. Ja matka jatkuu, koskaan ei valmiiksi tule ja nälkä oppia uutta on kova! 

Valmennusfilosofiani on yksilölähtöinen  jokainen otetaan vastaan yksilönä ja sparrataan eteenpäin yksilön vahvuuksia hyödyntäen. Ihminen on kokonaisuus, joten tämä kulkee vahvasti jokaisessa valmennuksessa, kaikki vaikuttaa kaikkeen.