Hyvät tyypit -valmennus tukee johtajuutta ja lisää empatiakykyä

Menestyvä ja tyytyväinen työyhteisö tarvitsee avointa, johdonmukaista ja ennustettavaa johtamista. Kaikki ovat erilaisia, hyviä tyyppejä, mutta ihmisiä ei voi johtaa menestyksekkäästi “liukuhihnalta”. Hyvät tyypit -valmennus tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan yksilölliseen johtamiseen. 

Hyvät tyypit eivät saa mahdollisuutta olla niitä hyviä tyyppejä, jos johtajalla ei ole empatiakykyä. Empatiakyky on johtajalle tärkeä ominaisuus, yksi tärkeimmistä. Empatia ei kuitenkaan tarkoita päähän silittelyä tai toisen ihmisen tunteissa elämistä.

Empatiakyky on taitoa ja kykyä ymmärtää miksi me ihmiset olemme erilaisia, eli miten ja miksi toinen ihminen ajattelee ja käyttäytyy tietyllä tavalla. Johtajan tulee tuntea johdettavansa ja myös itsensä. 

Hyvät tyypit -valmennus antaa johtajalle tietoa johdettavien erilaisuudesta ja avaa uudenlaisen keskustelu pohjan työyhteisössä. Mitä enemmän johtajalla on tietoa henkilöstön taustoista ja heidän erilaisista persoonista, sitä helpompaa on ymmärtää heidän toimintaansa, esim. miksi toinen käyttäytyy samassa tilanteessa aivan eri tavoin kuin toinen. 

Erityisesti muutosjohtaminen vaatii empatiakykyä, että kykenee tarjoamaan tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja tietää, keille tulee antaa enemmän tilaa, että heillä pysyy motivaatio riittävän korkealla.

Empatiakykyä voi kehittää, ja Hyvät tyypit -valmennus on erinomainen työyhteisön yhteinen matka muutokseen ja erilaisuuden hyödyntämiseen!

Hyvät tyypit valmennus – startti

  • Valmennus kestää noin yhden työpäivän, riippuen tiimin koosta. Esim. noin 15 tyypin ryhmän starttivalmennukseen tulee varata yksi työpäivä. 
  • Aamupäivällä tehdään yksilölliset hermostotestaukset ja iltapäivällä syvennytään yhdessä, että millaisia tyyppejä tiimistä löytyy ja mitä se tarkoittaa työtehtävien ja -roolien näkökulmasta. 
  • Valmennuksessa työyhteisö syventää oppimistaan ennalta sovitun teeman ympärille toimenpidesuunnitelman muodossa. Esim. viestintäsuunnitelma, strategia, palvelujen kehittäminen jne.
  • Valmennukset tukevat organisaation kehittämisprosesseja, joiden avulla voidaan viedä muutosta läpi kuulemalla ja kunnioittamalla yksilöiden erilaisuutta. Esim. työtehtävien uudelleen priorisointi, myynti-tiimien kokoaminen, uuden henkilön rekrytointi, uusien palvelujen tai hankkeiden kehitys. 
  • Organisaatiolla on startin jälkeen työyhteisön yhteinen kivijalka rakennettu kaikkien tiimin jäsenten hyvien ominaisuuksien varaan. 

Kehittämistyö voi jatkua organisaatiossa itsenäisesti, mutta suosittelemme hyödyntämään myös jatkossa Hyvien tyyppien jatkovalmennuksia. Valmennukset syventävät entisestään ymmärrystä erilaisuudesta ja lisäävät yksilöiden itsetuntemusta, mikä ketäkin motivoi ja miten ne hyödyntävät sinua, tiimiä ja organisaatiota. 

Miten Hyvät Tyypit sai alkunsa?

Meitä oli muutama hyvä tyyppi samalla sohvalla. Mietimme, että miten voisimme paremmin hyödyntää osaamistamme, yhdessä. Siitä se sitten lähti!

Kolmen osaajan kolme erilaista menetelmää sekä salkullinen hyväksi koettuja työkaluja aina viestintäkeinoista kyykkytreeneihin ja ristiriitojen ratkaisusta icebreikkereihin.

Syntyi Hyvät Tyypit, valmennus esimiehille ja työyhteisöille. Sen ideana on tarjota keskustelu- ja toimintapohja tiimien erilaisuuden aidolle hyödyntämiselle. Aidolla tarkoitamme sitä, että erilaisuutta ei vain tuoda tiettäväksi, vaan sen kautta luodaan ratkaisuja tiimin arkeen ja toimintaan. Sellaisia, jotka ajan saatossa parantavat kaikkien hyvinvointia ja sujuvoittavat työntekoa. Valmennuksen myötä huomaat, että sinunkin työyhteisösi on itse asiassa täynnä hyviä tyyppejä!

Ensin tsekkaamme yksilöiden erilaisuutta urheiluvalmennuksesta tutun sensomotoriikan avulla. Usko tai älä, se kertoo yllättävän paljon. Ja vähintäänkin laittaa ajattelemaan. Testaamisen jälkeen tiimin jäsenillä on aikaa tuumailla omia ajatuksiaan ja pohtia myös omia toimintamalleja työmaalla ihan rauhassa ja omaan tahtiin.

Tuumailutauon jälkeen on ratkaisukeskeisen ja osallistavan valmennuspäivän vuoro. Silloin pureudumme juuri sinun tiimisi tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Miten saatte enemmän irti itsestänne, toisistanne ja yhteistyöstänne? Tiimispesifien kysymysten varalta valmentajamme on koulutettu monenlaisiin teemoihin, kuten muutosjohtamiseen, toimintakulttuuriin, strategian jalkauttamiseen, työyhteisön kehittämiseen ja erilaisiin kasvuhaasteisiin, niin yksilöiden kuin tiimienkin näkökulmasta.

Kaiken tämän ohessa mukana kulkee esimiehen henkilökohtainen sparraus ja ohjaus. Meistä on tärkeää, että juuri esimies saa aivan erityistä tukea tässä prosessissa ja löytää hyvän tyypin myös itsestään.

Voisimme tietenkin laittaa päämme pantiksi, että tämä toimii. Mutta toisaalta on parempi, että testaat toimivuuden ihan itse. Kolme kovaa ammattilaista, kolme tehokasta menetelmää ja valtava pakki työkaluja juuri sinun työyhteisösi haasteiden ratkomiseen.