Hyvät tyypit -valmennus tukee johtajuutta ja lisää empatiakykyä

Menestyvä ja tyytyväinen työyhteisö tarvitsee avointa, johdonmukaista ja ennustettavaa johtamista. Kaikki ovat erilaisia, hyviä tyyppejä, mutta ihmisiä ei voi johtaa menestyksekkäästi “liukuhihnalta”. Hyvät tyypit -valmennus tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan yksilölliseen johtamiseen. 

Hyvät tyypit eivät saa mahdollisuutta olla niitä hyviä tyyppejä, jos johtajalla ei ole empatiakykyä. Empatiakyky on johtajalle tärkeä ominaisuus, yksi tärkeimmistä. Empatia ei kuitenkaan tarkoita päähän silittelyä tai toisen ihmisen tunteissa elämistä.

Empatiakyky on taitoa ja kykyä ymmärtää miksi me ihmiset olemme erilaisia, eli miten ja miksi toinen ihminen ajattelee ja käyttäytyy tietyllä tavalla. Johtajan tulee tuntea johdettavansa ja myös itsensä. 

Hyvät tyypit -valmennus antaa johtajalle tietoa johdettavien erilaisuudesta ja avaa uudenlaisen keskustelu pohjan työyhteisössä. Mitä enemmän johtajalla on tietoa henkilöstön taustoista ja heidän erilaisista persoonista, sitä helpompaa on ymmärtää heidän toimintaansa, esim. miksi toinen käyttäytyy samassa tilanteessa aivan eri tavoin kuin toinen. 

Erityisesti muutosjohtaminen vaatii empatiakykyä, että kykenee tarjoamaan tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja tietää, keille tulee antaa enemmän tilaa, että heillä pysyy motivaatio riittävän korkealla.

Empatiakykyä voi kehittää, ja Hyvät tyypit -valmennus on erinomainen työyhteisön yhteinen matka muutokseen ja erilaisuuden hyödyntämiseen!

Hyvät tyypit valmennus – startti

  • Valmennus kestää noin yhden työpäivän, riippuen tiimin koosta. Esim. noin 15 tyypin ryhmän starttivalmennukseen tulee varata yksi työpäivä. 
  • Aamupäivällä tehdään yksilölliset hermostotestaukset ja iltapäivällä syvennytään yhdessä, että millaisia tyyppejä tiimistä löytyy ja mitä se tarkoittaa työtehtävien ja -roolien näkökulmasta. 
  • Valmennuksessa työyhteisö syventää oppimistaan ennalta sovitun teeman ympärille toimenpidesuunnitelman muodossa. Esim. viestintäsuunnitelma, strategia, palvelujen kehittäminen jne.
  • Valmennukset tukevat organisaation kehittämisprosesseja, joiden avulla voidaan viedä muutosta läpi kuulemalla ja kunnioittamalla yksilöiden erilaisuutta. Esim. työtehtävien uudelleen priorisointi, myynti-tiimien kokoaminen, uuden henkilön rekrytointi, uusien palvelujen tai hankkeiden kehitys. 
  • Organisaatiolla on startin jälkeen työyhteisön yhteinen kivijalka rakennettu kaikkien tiimin jäsenten hyvien ominaisuuksien varaan. 

Kehittämistyö voi jatkua organisaatiossa itsenäisesti, mutta suosittelemme hyödyntämään myös jatkossa Hyvien tyyppien jatkovalmennuksia. Valmennukset syventävät entisestään ymmärrystä erilaisuudesta ja lisäävät yksilöiden itsetuntemusta, mikä ketäkin motivoi ja miten ne hyödyntävät sinua, tiimiä ja organisaatiota. 

Tunteet tarttuvat työpaikalla(kin)

kuva: Pixabay/Succo

Jos sinun puhettasi ja esiintymistäsi työpaikalla videoitaisiin päivä, mitä videolla näkyisi, kuuluisi ja tuntuisi? Millaista tunneilmastoa sinä tuot työyhteisöösi? Tuotko tunteillasi virtaa, vai varastatko sitä muilta?

Aikavarkaus lienee tuttu ilmiö työpaikoilla, mutta tunnevarkaus on vaietumpi ilmiö. Tunnevaras kaataa oman tunnekuormansa töihin ja paahtaa tilanteisiin kaikki tunnemittarit punaisella – tai mustalla. Hän aloittaa puheenvuoronsa sillä, miten hän ei jaksa tai kykene tai on turhautunut, pettynyt, harmissaan ja odottaa kauhulla, miten tilanne vaan tästä menee huonommaksi. Tunnevarkaalla olisi aina joku muu hetki parempi tai jokin toinen ratkaisu mukavampi. Hänen voimansa ja energiansa menee oman tunnetilan kannatteluun, ja sopivassa tilanteessa hän kovin mielellään kaataa oman tunnelastinsa muiden niskaan. Eli varastaa muiden energiaa oman tunnetaakkansa hoitamiseen.

Tunteissa on se huono (ja hyvä) piirre, että ne tarttuvat ja jatkavat elämäänsä muissa, toisinaan vaan aivan päinvastaisina kuin alkuperäinen tunne! Siinä missä työpaikan yläfemma-akselistolla liihottava superpositiivinen epärealisti voi saada kollegansa innostumaan tai ahdistumaan, myös kielteisen tunnesäilän käyttäjä voi suistaa koko jengin tunnemyräkkään, josta seurauksena voi olla mitä vaan vihan ja lamaantumisen välillä.

Olen itsekin itkenyt työpöydän ääressä väsymystä, pettymystä ja turhautumista. Ja saanut silloin kollegoilta henkistä ja fyysistä paijausta, myötätuntoa ja lohdutusta. Tunteiden asialliseen purkamiseen pitää työpaikallakin olla toimintamalli. Ongelmia nimittäin tulee siitä, kun mahdollisuutta normaaliin inhimilliseen kohtaamiseen ei anneta. Varkaudeksi toiminta muuttuu silloin, kun tunteen vallassa toimiva ei syystä tai toisesta itse huomaa omaa tunnearsenaaliaan ja toimintamalliaan. Ja alkaa kuormittaa muita sillä, että ei tosiasiassa käsittele tunteitaan.

Lasten tunnetaidoista on puhuttu jo pitkään, ja näitä oppeja on ujutettu jo opetussuunnitelmiinkin. Hämmästyttävän monella aikuisella on kuitenkin haasteita tunnistaa, nimetä ja käsitellä omia tunteitaan. Tunteiden perusmekanismeja ei ymmärretä, eikä myöskään sitä, että naama nutturalla töihin purjehtiminen saattaa pilata muiden työpäivän jo ennen kuin se on kunnolla edes alkanut.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Työnantajien pitäisi ymmärtää, että tunteet ovat työpaikoillakin läsnä. Siksi niitä ei kannata yrittää vaientaa, vaan ottaa käyttöön. Tunteilla on paitsi tietoarvoa, myös työyhteisöä yhteen hitsaavia vaikutuksia. Molemmissa tärkeää on muistaa, että myös kielteisiä tunteita tarvitaan. Niiden purkaminen ja hyödyntäminen täytyy vaan muistaa hoitaa ammattimaisesti – ja inhimillisesti. Positiivisten tunteiden ”lisääminen” työpaikalle ei nimittäin poista kielteisiä tunteita, vain tunteiden aito käsittely.

Esihenkilön on hyvä muistaa, että tunnevaras saattaa voida erittäin huonosti ja tarvitsisi tiukkojen rajojen sijaan ennemminkin rakkautta. Kielteisten tunteiden voimalla purjehtivan tulisikin ensisijaisesti herättää huolta. Hänet tulee auttaa avun äärelle ja purkamaan kuormaansa, mielellään ammattilaisen, kuten työnohjaajan, avulla. Ammattilaiseen tunteet eivät nimittäin tartu.

Työyhteisön jäsenten täytyisi tajuta, että siinä missä työpaikalla voi saastuttaa sanoilla ja teoilla, myös tunteet tarttuvat. Jos heräät aamulla vatsataudin vallassa, harkitset kaksi kertaa, haluatko tartuttaa taudin työkavereillesi. Miksi et miettisi ihan samaa omien tunteidesi kohdalla?

Ja jos sitten jo pidempään huomaat heränneesi väärällä jalalla töihin, on syytä pysähtyä kunnolla. Mistä kuorma tulee? Tuleeko se kotoa, työstä, työtehtävistä, olosuhteista vaiko ihan omasta historiasta? On hyvä hakea apua ennen kuin tilanne eskaloituu pahimmassa tapauksessa sairaudeksi tai loppuunpalamiseksi.

Kun jonkun toisen tunnemyräkkä toistuvasti sotkee omaa työtä, voisi asian ottaa puheeksi. Ei silloin, kun toinen on tunteen vallassa, vaan vaikkapa kahvikupposen äärellä hyvänä päivänä. Jos ei tiedä, miten asiasta puhua, voi aina kysyä, miten toisella menee. Tiukempaa interventiota voi tehdä vaikkapa kysymällä: ”Kun kuuntelen sinua, niin minussa herää itsessäni tunteita, kuten huolta ja vähän suruakin… Miten itse koet tilanteen?”

Meidän kaikkien olisi myös hyvä tiedostaa, että olemme erilaisia sen suhteen, miten paljon haluamme ja pystymme raottamaan muille omaa tunne-elämäämme. Porukan kivikasvo saattaa hämmentää muita, koska ei pysty sanoittamaan omia tuntemuksiaan, ja työpaikan höyrypannu saattaa jo olla turhankin ennustettava. Myös biologia ja hermosto määrittelevät tunteiden käsittelyä, omien jo lapsuudessa opittujen toimintamallien lisäksi. Olisikin hyvä tunnistaa, millaisia kaikenlaisia tyyppejä meidän työpaikalla on, ja myös huomata, että kaikki ovat omalla tavallaan hyviä tyyppejä. Höyrypannu saa nimittäin tartutettua muihin myös valtavasti iloa ja innostusta – ja kivikasvon rauhallisuus tasaa kaikkien tunteita kriisin hetkellä.

Avain paremmin voivaan työyhteisöön on se, että nämä erot tunnistetaan ja otetaan hyvällä tavalla käyttöön.

Raisa

Työnohjaaja ja valmentaja, Hyvät Tyypit -valmennus

PS. Hyvät Tyypit -valmennuksen avulla löydetään yhdessä kaikkien työyhteisön jäsenten vahvuuksia – ja myös niitä heikompia puolia. Sensovalmennus antaa hyvän ja jämäkän pohjan puhua myös tunteista työpaikalla, ilman kasvojen menettämisen pelkoa. Ja koulutettu työnohjaaja tarttuu tarvittaessa jo kertyneisiin tunnekuormiin ammattitaitoisesti. Tutustu myös yksinyrittäjille suunnattuun Hyvät Tyypit -valmennukseen!

Miten Hyvät Tyypit sai alkunsa?

Meitä oli muutama hyvä tyyppi samalla sohvalla. Mietimme, että miten voisimme paremmin hyödyntää osaamistamme, yhdessä. Siitä se sitten lähti!

Kolmen osaajan kolme erilaista menetelmää sekä salkullinen hyväksi koettuja työkaluja aina viestintäkeinoista kyykkytreeneihin ja ristiriitojen ratkaisusta icebreikkereihin.

Syntyi Hyvät Tyypit, valmennus esimiehille ja työyhteisöille. Sen ideana on tarjota keskustelu- ja toimintapohja tiimien erilaisuuden aidolle hyödyntämiselle. Aidolla tarkoitamme sitä, että erilaisuutta ei vain tuoda tiettäväksi, vaan sen kautta luodaan ratkaisuja tiimin arkeen ja toimintaan. Sellaisia, jotka ajan saatossa parantavat kaikkien hyvinvointia ja sujuvoittavat työntekoa. Valmennuksen myötä huomaat, että sinunkin työyhteisösi on itse asiassa täynnä hyviä tyyppejä!

Ensin tsekkaamme yksilöiden erilaisuutta urheiluvalmennuksesta tutun sensomotoriikan avulla. Usko tai älä, se kertoo yllättävän paljon. Ja vähintäänkin laittaa ajattelemaan. Testaamisen jälkeen tiimin jäsenillä on aikaa tuumailla omia ajatuksiaan ja pohtia myös omia toimintamalleja työmaalla ihan rauhassa ja omaan tahtiin.

Tuumailutauon jälkeen on ratkaisukeskeisen ja osallistavan valmennuspäivän vuoro. Silloin pureudumme juuri sinun tiimisi tilanteeseen ja tulevaisuuteen. Miten saatte enemmän irti itsestänne, toisistanne ja yhteistyöstänne? Tiimispesifien kysymysten varalta valmentajamme on koulutettu monenlaisiin teemoihin, kuten muutosjohtamiseen, toimintakulttuuriin, strategian jalkauttamiseen, työyhteisön kehittämiseen ja erilaisiin kasvuhaasteisiin, niin yksilöiden kuin tiimienkin näkökulmasta.

Kaiken tämän ohessa mukana kulkee esimiehen henkilökohtainen sparraus ja ohjaus. Meistä on tärkeää, että juuri esimies saa aivan erityistä tukea tässä prosessissa ja löytää hyvän tyypin myös itsestään.

Voisimme tietenkin laittaa päämme pantiksi, että tämä toimii. Mutta toisaalta on parempi, että testaat toimivuuden ihan itse. Kolme kovaa ammattilaista, kolme tehokasta menetelmää ja valtava pakki työkaluja juuri sinun työyhteisösi haasteiden ratkomiseen.