Hyvät tyypit -valmennus tukee johtajuutta ja lisää empatiakykyä

Menestyvä ja tyytyväinen työyhteisö tarvitsee avointa, johdonmukaista ja ennustettavaa johtamista. Kaikki ovat erilaisia, hyviä tyyppejä, mutta ihmisiä ei voi johtaa menestyksekkäästi “liukuhihnalta”. Hyvät tyypit -valmennus tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan yksilölliseen johtamiseen. 

Hyvät tyypit eivät saa mahdollisuutta olla niitä hyviä tyyppejä, jos johtajalla ei ole empatiakykyä. Empatiakyky on johtajalle tärkeä ominaisuus, yksi tärkeimmistä. Empatia ei kuitenkaan tarkoita päähän silittelyä tai toisen ihmisen tunteissa elämistä.

Empatiakyky on taitoa ja kykyä ymmärtää miksi me ihmiset olemme erilaisia, eli miten ja miksi toinen ihminen ajattelee ja käyttäytyy tietyllä tavalla. Johtajan tulee tuntea johdettavansa ja myös itsensä. 

Hyvät tyypit -valmennus antaa johtajalle tietoa johdettavien erilaisuudesta ja avaa uudenlaisen keskustelu pohjan työyhteisössä. Mitä enemmän johtajalla on tietoa henkilöstön taustoista ja heidän erilaisista persoonista, sitä helpompaa on ymmärtää heidän toimintaansa, esim. miksi toinen käyttäytyy samassa tilanteessa aivan eri tavoin kuin toinen. 

Erityisesti muutosjohtaminen vaatii empatiakykyä, että kykenee tarjoamaan tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja tietää, keille tulee antaa enemmän tilaa, että heillä pysyy motivaatio riittävän korkealla.

Empatiakykyä voi kehittää, ja Hyvät tyypit -valmennus on erinomainen työyhteisön yhteinen matka muutokseen ja erilaisuuden hyödyntämiseen!

Hyvät tyypit valmennus – startti

  • Valmennus kestää noin yhden työpäivän, riippuen tiimin koosta. Esim. noin 15 tyypin ryhmän starttivalmennukseen tulee varata yksi työpäivä. 
  • Aamupäivällä tehdään yksilölliset hermostotestaukset ja iltapäivällä syvennytään yhdessä, että millaisia tyyppejä tiimistä löytyy ja mitä se tarkoittaa työtehtävien ja -roolien näkökulmasta. 
  • Valmennuksessa työyhteisö syventää oppimistaan ennalta sovitun teeman ympärille toimenpidesuunnitelman muodossa. Esim. viestintäsuunnitelma, strategia, palvelujen kehittäminen jne.
  • Valmennukset tukevat organisaation kehittämisprosesseja, joiden avulla voidaan viedä muutosta läpi kuulemalla ja kunnioittamalla yksilöiden erilaisuutta. Esim. työtehtävien uudelleen priorisointi, myynti-tiimien kokoaminen, uuden henkilön rekrytointi, uusien palvelujen tai hankkeiden kehitys. 
  • Organisaatiolla on startin jälkeen työyhteisön yhteinen kivijalka rakennettu kaikkien tiimin jäsenten hyvien ominaisuuksien varaan. 

Kehittämistyö voi jatkua organisaatiossa itsenäisesti, mutta suosittelemme hyödyntämään myös jatkossa Hyvien tyyppien jatkovalmennuksia. Valmennukset syventävät entisestään ymmärrystä erilaisuudesta ja lisäävät yksilöiden itsetuntemusta, mikä ketäkin motivoi ja miten ne hyödyntävät sinua, tiimiä ja organisaatiota.