Kehittäjät

Hyvät Tyypit -valmennuksen kehittäjät ovat kokeneita yrittäjiä ja valmentajia.

Marjo

Marjo Remes on hankkinut kokemusta valmentamisesta erityisesti liikunnan ja esimerkiksi käytöshaasteisten lasten ja työuupuneiden kuntoutuksen puolelta. Marjon erityisosaamista on sensomotoriikka, jota hän on hyödyntänyt paljon myös urheilu-urallaan. Marjon tarinaan liittyy myös vaiheita, joista riittää ammennettavaa monissa haastavissakin tilanteissa. Päällimmäisenä niistä sydänsiirto vuonna 2009, jonka toipumisprosessissa Marjo on kerryttänyt monenlaista osaamista sekä ihmisen kehoon että henkiseen kapasiteettiin liittyen. Marjo sparraakin omia asiakkaitaan kohti parempaa huomista näillä hyvin ainutlaatuisilla ja tehokkaiksi havaituilla opeilla.

Raisa

Raisa Varsta on tehnyt pitkän uran kaupallisella alalla ja korkeakouluopetuksessa. Raisan pakista löytyy monenlaista koulutusta, mm. ammatillinen opettaja, opinto-ohjaaja ja työnohjaaja. Raisan saavutukset yrittämisen puolella liittyvät erityisesti liikuntaan ja hyvinvointiin, sillä hän on mukana yrityksessä, joka on kehittänyt maailmallakin leviävän liikuntakonseptin FasciaMethodin. Näiden lisäksi Raisa ohjaa ja valmentaa edelleen sekä liiketalouden opiskelijoita että työelämässä toimivia kohti omaa kukoistustaan.

Sanna

Sanna Meronen-Vilenius on konkari monella alalla. Erityisesti Sanna tunnetaan hankintaosaamisestaan sekä innostavien ja tehokkaiden valmennusten vetämisestä. Sannalla on monipuolista johtamiskokemusta eri organisaatioista ja osaamisen monipuolisuutta kuvaa myös se, että Sannalle on tutkintoja kertynyt useampia, kuten tradenomi YAMK, yhteisöpedagogi AMK ja Yritysjohtamisen EAT. Sanna toimii aktiivisesti monissa eri verkostoissa ja hänen osaamistaan hyödynnetään laajasti mm yrittäjäjärjestöissä ja erilaisissa projekteissa.