Hyvät tyypit valmennus – startti

  • Valmennus kestää noin yhden työpäivän, riippuen tiimin koosta. Esim. noin 15 tyypin ryhmän starttivalmennukseen tulee varata yksi työpäivä. 
  • Aamupäivällä tehdään yksilölliset hermostotestaukset ja iltapäivällä syvennytään yhdessä, että millaisia tyyppejä tiimistä löytyy ja mitä se tarkoittaa työtehtävien ja -roolien näkökulmasta. 
  • Valmennuksessa työyhteisö syventää oppimistaan ennalta sovitun teeman ympärille toimenpidesuunnitelman muodossa. Esim. viestintäsuunnitelma, strategia, palvelujen kehittäminen jne.
  • Valmennukset tukevat organisaation kehittämisprosesseja, joiden avulla voidaan viedä muutosta läpi kuulemalla ja kunnioittamalla yksilöiden erilaisuutta. Esim. työtehtävien uudelleen priorisointi, myyntitiimein kokoaminen, uuden henkilön rekrytointi, uusien palvelujen tai hankkeiden kehitys. 
  • Organisaatiolla on startin jälkeen työyhteisön yhteinen kivijalka rakennettu kaikkien tiimin jäsenten  hyvien ominaisuuksien varaan.