Etusivu

Hyvät tyypit -valmennus mahdollistaa yksilölähtöisen, erilaisuutta kunnioittavan toiminta- ja kehittämiskulttuurin työyhteisöön. Valmennus pohjautuu sensomotorisen valmentajan tekemään hermostotestaukseen, missä selvitetään yksilön synnynnäiset vahvuustekijät.

Kaikki ovat hyviä tyyppejä, erilaisia ehkä.

Koetko itsesi erilaiseksi kuin työkaverisi tai onko osa työkavereista sinun mielestäsi liian erilaisia. ”Miksi se ei voi tehdä niin kuin minä teen?” Koetko välillä, että pomo ei ymmärrä sinua, sanot tai teet mitä tahansa tai miksi se ei tue sinua, vaikka muut saavat tukea. 

Mutta ei pomonakaan aina ole helppo olla, miksi toinen työntekijä innostuu heti ja kertoo avoimesti mielipiteensä, kun taas toinen sulkeutuu ja jarruttaa kehitystä ”turhilla” lisäkysymyksillä. 

Hyvät tyypit -valmennus keskittyy ihmisten erilaisuuden tunnistamiseen ja rohkeuteen puhua erilaisuudesta työyhteisössä, sekä lisätä ymmärrystä siitä, että miksi me kaikki olemme hyviä tyyppejä ja miten erilaisuus valjastetaan voimavaraksi. 

Valmennus antaa työkaluja, joiden avulla työyhteisön keskinäistä luottamusta ja organisaation kilpailukykyä voidaan edistää erilaisten ihmisten vahvuuksien avulla. 

Hyvät tyypit -valmennus – startin jälkeen työyhteisön yhteinen kivijalka on rakennettu. Valmennuksessa yhdessä tehty toimenpidesuunnitelma antaa askelmerkit yhteisen tahtotilan ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

Kehittämistyö voi jatkua organisaatiossa itsenäisesti, mutta suosittelemme hyödyntämään myös jatkossa Hyvien tyyppien jatkovalmennuksia. Valmennukset syventävät entisestään ymmärrystä erilaisuudesta ja lisäävät yksilöiden itsetuntemusta, mikä ketäkin motivoi ja miten ne hyödyntävät sinua, tiimiä ja organisaatiota. 

Sinäkin olet hyvä tyyppi – Valmennuksessa kuulet, että kuinka hyvä

Hyvin tyyppien -valmennuksessa on kyse neurotieteiden yhdestä sovellusalueesta, sensomotoriikasta. Sen avulla voidaan selvittää mm. ihmisen vahvuuksia ja motivaatiotekijöitä. Samoin sensomotoriikka voi antaa vastauksia esimerkiksi siihen, miksi yhdelle on helppoa istua paikallaan ja kuunnella, kun taas joku toinen tarvitsee samaan aikaan useita virikkeitä, eikä silti pysy paikoillaan.

Hermostotestauksessa tiedostat, millä tavalla juuri sinä olet myös hyvä tyyppi? Opit, millaisissa tilanteissa olet vahvimmillasi ja kummasta suunnasta vaikkapa noukit tietoa helpommin, oikealta vai vasemmalta? Opit, että miten saat parhaiten palauduttua stressaavista tilanteista juuri sinun hermostosi ja aivojesi kannalta optimaalisella tavalla?

Hermostotestauksen tekee kanssasi sensomotorinen valmentaja. Sensomotorinen valmentaja kartoittaa sinun hermostotyypin ja motivaatiotekijöitä yksinkertaisilla, kehon voimantuottoa mittaavilla testeillä. Testeissä ei kuitenkaan tule hiki, vaan ne voi hyvin tehdä, vaikka jakkupuku päällä. Testaaminen kestää tilanteesta riippuen yleensä joitakin minuutteja, mutta analyysin purkuun on hyvä varata pidempi aika. Sensomotorinen testaaminen kytketään tämän jälkeen osaksi koko työyhteisön valmennusta ja kehittämistä.

Miten sinä toimit, opit ja esimerkiksi palaudut stressistä?


Hyviä tyyppejä on laskumenetelmästä riippuen ainakin 16 tai jopa yli 190 erilaista! Heitä on siis ympärilläsi jatkuvasti ja kaikkialla – ainoa haaste on se, että sinä et välttämättä tiedä, miksi he ovat hyviä tyyppejä. Eivätkä he tiedä sitä välttämättä itsekään. Tiedätkö sinä, miksi sinä olet hyvä tyyppi!

Mitä hyötyä tällaisesta valmennuksesta sitten on työyhteisölle, esimiehelle tai juuri sinulle?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää! Hyvät tyypit liikkuvat sinne missä heitä tarvitaan!